Wszystkie szkolenia w ofercie szkoleniowej oraz szkolenia zlecone mogą być realizowane na miejscu w Banku, w lokalizacji wskazanej przez Zleceniodawcę dla grup min. 10 os. (względnie mniej). Miejsce szkolenia, termin oraz cena każdorazowo będą uzgadniane z Państwem!

Formularz zgłoszenia:    

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Formularz zgłoszeniowy

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dane szkolenia/Szkolenia on-line

OSOBA KONTAKTOWA

DANE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

DODATKOWO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ:

Nasz formularz jest całkowicie bezpieczny. Nie udostępniamy Twoich danych żadnym podmiotom trzecim.