Bydgoska Szkoła Bankowa w Bydgoszczy we współpracy z Uniwersytetami WSB Merito we Wrocławiu oraz w Toruniu ma zaszczyt zaprosić na:

Zapisz się do 30.11.2023 i zyskaj 700,00 zł rabatu!

 

ZAPRASZAMY

Podyplomowe Studia "Zarządzanie ryzykiem w Banku"

UCZESTNICY:
Studia adresowane są do pracowników Banku, szczególnie do tych, którzy zajmują
się obszarem zarządzania ryzykiem bankowym, w tym operacyjnym, kredytowym, rynkowym pragnących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę, a także do osób chcących w przyszłości podjąć pracę w banku.
KORZYŚCI:
Uczestnicy studiów uzyskują bardzo szeroką wiedzę w zakresie najważniejszego dziś obszaru funkcjonowania banku, jakim jest obszar związany z zarządzaniem ryzykiem. Ograniczenie ryzyka bankowego pozwala na bezpieczne funkcjonowanie każdego banku, daje największą wartość dla każdego banku, jaką jest wartość reputacji, wartość zaufania. Słuchacze poznają narzędzia limitowania ryzyka, co z pewnością przełoży się bezpośrednio na bezpieczeństwo banku, w którym pracują.
METODYKA:
Praktyczny charakter studiów. Zajęcia prowadzone w formie wykładów, które uzupełniane są ćwiczeniami, case studies, warsztatami oraz rozwiązywaniem przykładów praktycznych.
Miesiące nauki: 2 semestry
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10 – 1 x w m-cu (sobota-niedziela, godz. 9.00 – 15.30)
DYPLOM:
Osoby kończące Studia podyplomowe otrzymują dyplom Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.
WYKŁADOWCY:
Wykładowcy to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji w swoim środowisku zawodowym. Są wśród nich przedsiębiorcy, właściciele firm i eksperci w takich dziedzinach jak psychologia, zarzadzanie, marketing, coaching. Omawiają oni zjawiska i procesy na przykładach zaczerpniętych z własnej pracy zawodowej, dzięki czemu słuchacze poznają nowoczesne rozwiązania stosowane w prawdziwym życiu gospodarczym.
Na zakończenie słuchacze piszą test wyboru.
PROGRAM
 

Podyplomowe Studia „Zarządzanie bankiem"

DLA KOGO:
Studia adresowane są do menedżerów bankowości, w szczególności członków zarządów banków spółdzielczych, dla kadry rezerwowej banków oraz dla wszystkich zainteresowanych.
CEL:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem bankowym. O kompleksowym charakterze studiów świadczy szerokie spektrum obszarów zarządzania, które zostaną poruszone podczas zajęć. Studia mają bowiem na celu wykształcenie umiejętności, które pozwolą absolwentom podnieść jakość zarządzania w swoich bankach i skutecznie wpłynąć na rozwój tych banków w przyszłości.
KORZYŚCI:
 • możliwość płatności w ratach,
 • prestiżowy dyplom (Uniwersytet WSB Merito w Toruniu),
 • częstotliwość zjazdów (1 x w m-cu, weekend, w czasie 9.00 – 15.30 ),
 • formę  zakończenia Studiów (krótki test),
 • miejsce zajęć: on-line (8 zjazdów) oraz wybrane zajęcia – stacjonarnie (2 zjazdy)
METODYKA:
Praktyczny charakter studiów. Zajęcia prowadzone w formie wykładów, które uzupełniane są ćwiczeniami, case studies, warsztatami oraz rozwiązywaniem przykładów praktycznych.
Miesiące nauki: 2 semestry
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów:  1 x w m-cu (sobota-niedziela, godz. 9.00 – 15.30)
DYPLOM:
Osoby kończące Studia podyplomowe otrzymują dyplom Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu
WYKŁADOWCY:
Krąg wykładowców studiów tworzą przede wszystkim praktycy w dziedzinie zarządzania i finansów.
Na zakończenie słuchacze piszą test wyboru.
PROGRAM
 

Podyplomowe Studia „Rachunkowość w praktyce”

CELEM STUDIÓW  jest przekazanie praktycznej wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia pracy na stanowisku księgowego oraz wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów i ewidencji operacji, przydatnej osobom współpracującym z działami finansowo-księgowymi oraz prowadzącym własną działalność gospodarczą. Jeśli chciałbyś poznać, rozszerzyć lub zaktualizować swoją wiedzę z zakresu rachunkowości, to te studia podyplomowe są właśnie dla Ciebie.

PROGRAM:

 • Rachunkowość zagadnienia ogólne i wprowadzające – 23 godz.
 • Ewidencja operacji gospodarczych – teoria i praktyka – 52 godz.
 • Ewidencja operacji gospodarczych w systemie komputerowym – warsztaty – 36 godz.
 • Aspekty prawne działalności gospodarczej – 32 godz.
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa – 26 godz.

KORZYŚCI:

W trakcie studiów zdobędziesz zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczne umiejętności dotyczące:

 • prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji operacji gospodarczych w systemie komputerowym,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • analizy i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie danych finansowych,
 • aktualnych przepisów prawa w zakresie rachunkowości, podatków czy prawa pracy.

DLA KOGO:

 • pracowników działów finansowo-księgowych podmiotów gospodarczych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • menedżerów,
 • wszystkich osób, które chciałyby w przyszłości pracować w zawodach związanych z rachunkowością lub wykorzystujących wiedzę z tego zakresu jak np. analityk finansowy, analityk kredytowy, informatyk zajmujący się przygotowywaniem oprogramowania komputerowego dla służb finansowo-księgowych.

Program Studiów Podyplomowych na kierunku „Rachunkowość w praktyce” – Uniwersytet WSB Merito w Toruniu obejmuje :

 • Liczba miesięcy nauki: 10
 • Liczba godzin: 169
 • Liczba zjazdów: 10 (1x w m-cu /sob.-ndz/)
 • Liczba semestrów: 2

FORMA ZALICZENIA

 • Egzamin w formie testu z wybranych zagadnień programowych

WYKŁADOWCY
Zespół wykładowców z Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu i w Bydgoszczy oraz BSB Bydgoszcz

PROGRAM r

Niezbędne dokumenty (do zgłoszenia):

 • Kwestionariusz na Studia podyplomowe
 • Podanie
 • 2 egz. Umowy o świadczenie usług edukacyjnych
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych- oryginał lub odpis do wglądu (dyplom koniecznie podpisany pod fotografią)
 • Kopia aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz uiszczenie wpisowego.


Szczegółowe informacje:

Anna Kubiak – Opiekun grup Studiów Podyplomowych

e-mail:[email protected]

Sekretariat Szkoły: (52) 373-51-80

e-mail:[email protected]

Zapraszamy serdecznie!