Bydgoska Szkoła Bankowa w Bydgoszczy we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu oraz w Toruniu ma zaszczyt zaprosić na Podyplomowe Studia – kierunek:

Podyplomowe Studia "Zarządzanie ryzykiem w Banku"

 Podyplomowe Studia „Zarządzanie ryzykiem w Banku” 

UCZESTNICY:
Studia adresowane są do pracowników Banku, szczególnie do tych, którzy zajmują
się obszarem zarządzania ryzykiem bankowym, w tym operacyjnym, kredytowym, rynkowym pragnących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę, a także do osób chcących w przyszłości podjąć pracę w banku.
KORZYŚCI:
Uczestnicy studiów uzyskują bardzo szeroką wiedzę w zakresie najważniejszego dziś obszaru funkcjonowania banku, jakim jest obszar związany z zarządzaniem ryzykiem. Ograniczenie ryzyka bankowego pozwala na bezpieczne funkcjonowanie każdego banku, daje największą wartość dla każdego banku, jaką jest wartość reputacji, wartość zaufania. Słuchacze poznają narzędzia limitowania ryzyka, co z pewnością przełoży się bezpośrednio na bezpieczeństwo banku, w którym pracują.
METODYKA:
Praktyczny charakter studiów. Zajęcia prowadzone w formie wykładów, które uzupełniane są ćwiczeniami, case studies, warsztatami oraz rozwiązywaniem przykładów praktycznych.
Miesiące nauki: 2 semestry
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10 – 1 x w m-cu (sobota-niedziela, godz. 9.00 – 15.30)
DYPLOM:
Osoby kończące Studia podyplomowe otrzymują dyplom Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
WYKŁADOWCY:
Wykładowcy to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji w swoim środowisku zawodowym. Są wśród nich przedsiębiorcy, właściciele firm i eksperci w takich dziedzinach jak psychologia, zarzadzanie, marketing, coaching. Omawiają oni zjawiska i procesy na przykładach zaczerpniętych z własnej pracy zawodowej, dzięki czemu słuchacze poznają nowoczesne rozwiązania stosowane w prawdziwym życiu gospodarczym.
Na zakończenie słuchacze piszą test wyboru.
PROGRAM

Podyplomowe Studia „Zarządzanie bankiem"

Podyplomowe Studia „Zarządzanie Bankiem”  


DLA KOGO:
Studia adresowane są do menedżerów bankowości, w szczególności członków zarządów banków spółdzielczych, dla kadry rezerwowej banków oraz dla wszystkich zainteresowanych.
CEL:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem bankowym. O kompleksowym charakterze studiów świadczy szerokie spektrum obszarów zarządzania, które zostaną poruszone podczas zajęć. Studia mają bowiem na celu wykształcenie umiejętności, które pozwolą absolwentom podnieść jakość zarządzania w swoich bankach i skutecznie wpłynąć na rozwój tych banków w przyszłości.
KORZYŚCI:
 • możliwość płatności w ratach,
 • prestiżowy dyplom (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu),
 • częstotliwość zjazdów (1 x w m-cu, weekend, w czasie 9.00 – 15.30 ),
 • formę  zakończenia Studiów (krótki test),
 • miejsce zajęć: on-line
METODYKA:
Praktyczny charakter studiów. Zajęcia prowadzone w formie wykładów, które uzupełniane są ćwiczeniami, case studies, warsztatami oraz rozwiązywaniem przykładów praktycznych.
Miesiące nauki: 2 semestry
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów:  1 x w m-cu (sobota-niedziela, godz. 9.00 – 15.30)
DYPLOM:
Osoby kończące Studia podyplomowe otrzymują dyplom Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
WYKŁADOWCY:
Krąg wykładowców studiów tworzą przede wszystkim praktycy w dziedzinie zarządzania i finansów.
Na zakończenie słuchacze piszą test wyboru.
PROGRAM

Podyplomowe Studia „Wycena Nieruchomości”

Podyplomowe Studia „Wycena Nieruchomości”


CELEM STUDIÓW jest przede wszystkim przygotowanie Cię do zdania przed państwową komisją kwalifikacyjną egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych.

Jednym z warunków przystąpienia do tego egzaminu jest właśnie ukończenie studiów podyplomowych. Wynika to z obowiązujących regulacji rynku nieruchomości.

PROGRAM:
Liczba godzin z poszczególnych przedmiotów realizowanych w ramach studiów jest zgodna z minimami programowymi określonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w rozporządzeniu z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz.U 2014, poz. 826 z późn. zm.)

KORZYŚCI:
Atutem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego NA RZECZOZNAWCĘ MAJĄTKOWEGO. Zdobycie wiedzy o najnowsze uregulowania prawne, zagadnienia ekonomiczno-finansowe, wybrane elementy budownictwa i kosztorysowania oraz szacowania nieruchomości.

DLA KOGO:

 • Osoby profesjonalnie zajmujące się nieruchomościami.
 • Pracownicy spółdzielni mieszkaniowych oraz biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 • Pracownicy banków, urzędów, którzy na co dzień w swojej pracy związani są z rynkiem nieruchomości.
 • Osoby zarządzające nieruchomościami.
 • Właściciele i pracownicy przedsiębiorstw budowlanych.

Program Studiów Podyplomowych na kierunku „Wycena nieruchomości” w Wyższej Szkole Bankowości w Toruniu obejmuje :

 • Liczba miesięcy nauki: 10
 • Liczba godzin: 286
 • Liczba zjazdów: 15 (2x w m-cu /sob.-ndz/)
 • Liczba semestrów: 2

SEMINARIUM DYPLOMOWE (10 godz.)
Seminarium dyplomowe i egzamin.

FORMA ZALICZENIA

 • Egzamin w formie testu z wybranych zagadnień programowych.
 • Wykonanie projektu operatu szacunkowego.

WYKŁADOWCY
Zespół wykładowców z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

UWAGA: Ukończenie Studiów Podyplomowych jest jednym z warunków przystąpienia do egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcy wyceny nieruchomości.

PROGRAM w

Niezbędne dokumenty (do zgłoszenia):

 • Kwestionariusz na Studia podyplomowe
 • Podanie
 • 2 egz. Umowy o świadczenie usług edukacyjnych
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych- oryginał lub odpis do wglądu (dyplom koniecznie podpisany pod fotografią)
 • Kopia aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz uiszczenie 1 raty.


Szczegółowe informacje:

Anna Kubiak – Opiekun grup Studiów Podyplomowych

tel. 52 373-51-80

e-mail:[email protected]

Sekretariat Szkoły: (52) 324-02-74

Tel./Fax: (52) 373-51-80, 324-01-39

e-mail:[email protected]

Zapraszamy serdecznie!