Bydgoska Szkoła Bankowa w Bydgoszczy we współpracy z Uniwersytetami WSB Merito we Wrocławiu oraz w Toruniu ma zaszczyt zaprosić na:


Podyplomowe Studia "Zarządzanie ryzykiem w Banku"

TERMIN: PAŹDZIERNIK 2024

UCZESTNICY:

Studia adresowane są do pracowników Banku, szczególnie do tych, którzy zajmują
się obszarem zarządzania ryzykiem bankowym, w tym operacyjnym, kredytowym, rynkowym pragnących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę, a także do osób chcących w przyszłości podjąć pracę w banku.
KORZYŚCI:
Uczestnicy studiów uzyskują bardzo szeroką wiedzę w zakresie najważniejszego dziś obszaru funkcjonowania banku, jakim jest obszar związany z zarządzaniem ryzykiem. Ograniczenie ryzyka bankowego pozwala na bezpieczne funkcjonowanie każdego banku, daje największą wartość dla każdego banku, jaką jest wartość reputacji, wartość zaufania. Słuchacze poznają narzędzia limitowania ryzyka, co z pewnością przełoży się bezpośrednio na bezpieczeństwo banku, w którym pracują.
METODYKA:
Praktyczny charakter studiów. Zajęcia prowadzone w formie wykładów, które uzupełniane są ćwiczeniami, case studies, warsztatami oraz rozwiązywaniem przykładów praktycznych.
Miesiące nauki: 2 semestry
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10 – 1 x w m-cu (sobota-niedziela, godz. 9.00 – 15.30)
DYPLOM:
Osoby kończące Studia podyplomowe otrzymują dyplom Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.
WYKŁADOWCY:
Wykładowcy to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji w swoim środowisku zawodowym. Są wśród nich przedsiębiorcy, właściciele firm i eksperci w takich dziedzinach jak psychologia, zarzadzanie, marketing, coaching. Omawiają oni zjawiska i procesy na przykładach zaczerpniętych z własnej pracy zawodowej, dzięki czemu słuchacze poznają nowoczesne rozwiązania stosowane w prawdziwym życiu gospodarczym.
Na zakończenie słuchacze piszą test wyboru.
PROGRAM
 

Podyplomowe Studia „Zarządzanie bankiem"

TERMIN: PAŹDZIERNIK 2024

DLA KOGO:
Studia adresowane są do menedżerów bankowości, w szczególności członków zarządów banków spółdzielczych, dla kadry rezerwowej banków oraz dla wszystkich zainteresowanych.
CEL:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem bankowym. O kompleksowym charakterze studiów świadczy szerokie spektrum obszarów zarządzania, które zostaną poruszone podczas zajęć. Studia mają bowiem na celu wykształcenie umiejętności, które pozwolą absolwentom podnieść jakość zarządzania w swoich bankach i skutecznie wpłynąć na rozwój tych banków w przyszłości.
KORZYŚCI:
  • możliwość płatności w ratach,
  • prestiżowy dyplom (Uniwersytet WSB Merito w Toruniu),
  • częstotliwość zjazdów (1 x w m-cu, weekend, w czasie 9.00 – 15.30 ),
  • formę  zakończenia Studiów (krótki test),
  • miejsce zajęć: on-line (8 zjazdów) oraz wybrane zajęcia – stacjonarnie (2 zjazdy)
METODYKA:
Praktyczny charakter studiów. Zajęcia prowadzone w formie wykładów, które uzupełniane są ćwiczeniami, case studies, warsztatami oraz rozwiązywaniem przykładów praktycznych.
Miesiące nauki: 2 semestry
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów:  1 x w m-cu (sobota-niedziela, godz. 9.00 – 15.30)
DYPLOM:
Osoby kończące Studia podyplomowe otrzymują dyplom Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu
WYKŁADOWCY:
Krąg wykładowców studiów tworzą przede wszystkim praktycy w dziedzinie zarządzania i finansów.
Na zakończenie słuchacze piszą test wyboru.
PROGRAM
 

Podyplomowe Studia: 2 nowe kierunki

Niezbędne dokumenty dla kierunków studiów podyplomowych:

  • Kwestionariusz osobowy
  • Podanie
  • 2 egz. Umowy o świadczenie usług edukacyjnych (wersja papierowa) lub 1 egz. Umowy w wersji elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych- oryginał lub odpis do wglądu (dyplom koniecznie podpisany pod fotografią)
  • Kopia aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz uiszczenie wpisowego.


Szczegółowe informacje:

Anna Kubiak – Opiekun grup Studiów Podyplomowych

e-mail:a.kubiak@bsb.bydgoszcz.pl

Sekretariat Szkoły: (52) 373-51-80

e-mail:szkolenia@bsb.bydgoszcz.pl

Zapraszamy serdecznie!