Bydgoska Szkoła Bankowa w Bydgoszczy we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu oraz w Toruniu ma zaszczyt zaprosić na Podyplomowe Studia – kierunek:

Podyplomowe Studia "Zarządzanie ryzykiem w Banku"

Podyplomowe Studia „Zarządzanie ryzykiem w Banku”

Planowane otwarcie: WRZESIEŃ 2023

Rekrutacja do 15.08.2023

 

UCZESTNICY:
Studia adresowane są do pracowników Banku, szczególnie do tych, którzy zajmują
się obszarem zarządzania ryzykiem bankowym, w tym operacyjnym, kredytowym, rynkowym pragnących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę, a także do osób chcących w przyszłości podjąć pracę w banku.
KORZYŚCI:
Uczestnicy studiów uzyskują bardzo szeroką wiedzę w zakresie najważniejszego dziś obszaru funkcjonowania banku, jakim jest obszar związany z zarządzaniem ryzykiem. Ograniczenie ryzyka bankowego pozwala na bezpieczne funkcjonowanie każdego banku, daje największą wartość dla każdego banku, jaką jest wartość reputacji, wartość zaufania. Słuchacze poznają narzędzia limitowania ryzyka, co z pewnością przełoży się bezpośrednio na bezpieczeństwo banku, w którym pracują.
METODYKA:
Praktyczny charakter studiów. Zajęcia prowadzone w formie wykładów, które uzupełniane są ćwiczeniami, case studies, warsztatami oraz rozwiązywaniem przykładów praktycznych.
Miesiące nauki: 2 semestry
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10 – 1 x w m-cu (sobota-niedziela, godz. 9.00 – 15.30)
DYPLOM:
Osoby kończące Studia podyplomowe otrzymują dyplom Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
WYKŁADOWCY:
Wykładowcy to doświadczeni praktycy o ugruntowanej pozycji w swoim środowisku zawodowym. Są wśród nich przedsiębiorcy, właściciele firm i eksperci w takich dziedzinach jak psychologia, zarzadzanie, marketing, coaching. Omawiają oni zjawiska i procesy na przykładach zaczerpniętych z własnej pracy zawodowej, dzięki czemu słuchacze poznają nowoczesne rozwiązania stosowane w prawdziwym życiu gospodarczym.
Na zakończenie słuchacze piszą test wyboru.
PROGRAM
 

Podyplomowe Studia „Zarządzanie bankiem"

Podyplomowe Studia „Zarządzanie Bankiem”

Planowane otwarcie: WRZESIEŃ 2023

Rekrutacja do 15.08.2023

DLA KOGO:
Studia adresowane są do menedżerów bankowości, w szczególności członków zarządów banków spółdzielczych, dla kadry rezerwowej banków oraz dla wszystkich zainteresowanych.
CEL:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem bankowym. O kompleksowym charakterze studiów świadczy szerokie spektrum obszarów zarządzania, które zostaną poruszone podczas zajęć. Studia mają bowiem na celu wykształcenie umiejętności, które pozwolą absolwentom podnieść jakość zarządzania w swoich bankach i skutecznie wpłynąć na rozwój tych banków w przyszłości.
KORZYŚCI:
 • możliwość płatności w ratach,
 • prestiżowy dyplom (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu),
 • częstotliwość zjazdów (1 x w m-cu, weekend, w czasie 9.00 – 15.30 ),
 • formę  zakończenia Studiów (krótki test),
 • miejsce zajęć: on-line
METODYKA:
Praktyczny charakter studiów. Zajęcia prowadzone w formie wykładów, które uzupełniane są ćwiczeniami, case studies, warsztatami oraz rozwiązywaniem przykładów praktycznych.
Miesiące nauki: 2 semestry
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów:  1 x w m-cu (sobota-niedziela, godz. 9.00 – 15.30)
DYPLOM:
Osoby kończące Studia podyplomowe otrzymują dyplom Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
WYKŁADOWCY:
Krąg wykładowców studiów tworzą przede wszystkim praktycy w dziedzinie zarządzania i finansów.
Na zakończenie słuchacze piszą test wyboru.
PROGRAM
 

Podyplomowe Studia „Wycena Nieruchomości”

Podyplomowe Studia „Wycena Nieruchomości”

Planowane otwarcie: PAŹDZIERNIK 2023

Rekrutacja do 07.09.2023

 

CELEM STUDIÓW jest przede wszystkim przygotowanie Cię do zdania przed państwową komisją kwalifikacyjną egzaminu niezbędnego do uzyskania uprawnień zawodowych.

Jednym z warunków przystąpienia do tego egzaminu jest właśnie ukończenie studiów podyplomowych. Wynika to z obowiązujących regulacji rynku nieruchomości.

PROGRAM:
Liczba godzin z poszczególnych przedmiotów realizowanych w ramach studiów jest zgodna z minimami programowymi określonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w rozporządzeniu z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz.U 2014, poz. 826 z późn. zm.)

KORZYŚCI:
Atutem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego NA RZECZOZNAWCĘ MAJĄTKOWEGO. Zdobycie wiedzy o najnowsze uregulowania prawne, zagadnienia ekonomiczno-finansowe, wybrane elementy budownictwa i kosztorysowania oraz szacowania nieruchomości.

DLA KOGO:

 • Osoby profesjonalnie zajmujące się nieruchomościami.
 • Pracownicy spółdzielni mieszkaniowych oraz biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 • Pracownicy banków, urzędów, którzy na co dzień w swojej pracy związani są z rynkiem nieruchomości.
 • Osoby zarządzające nieruchomościami.
 • Właściciele i pracownicy przedsiębiorstw budowlanych.

Program Studiów Podyplomowych na kierunku „Wycena nieruchomości” w Wyższej Szkole Bankowości w Toruniu obejmuje :

 • Liczba miesięcy nauki: 10
 • Liczba godzin: 286
 • Liczba zjazdów: 15 (2x w m-cu /sob.-ndz/)
 • Liczba semestrów: 2

SEMINARIUM DYPLOMOWE (10 godz.)
Seminarium dyplomowe i egzamin.

FORMA ZALICZENIA

 • Egzamin w formie testu z wybranych zagadnień programowych.
 • Wykonanie projektu operatu szacunkowego.

WYKŁADOWCY
Zespół wykładowców z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

UWAGA: Ukończenie Studiów Podyplomowych jest jednym z warunków przystąpienia do egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcy wyceny nieruchomości.

PROGRAM w

Niezbędne dokumenty (do zgłoszenia):

 • Kwestionariusz na Studia podyplomowe
 • Podanie
 • 2 egz. Umowy o świadczenie usług edukacyjnych
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych- oryginał lub odpis do wglądu (dyplom koniecznie podpisany pod fotografią)
 • Kopia aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu dokumentów, podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz uiszczenie 1 raty.


Szczegółowe informacje:

Anna Kubiak – Opiekun grup Studiów Podyplomowych

tel. 52 373-51-80

e-mail:[email protected]

Sekretariat Szkoły: (52) 324-02-74

Tel./Fax: (52) 373-51-80, 324-01-39

e-mail:[email protected]

Zapraszamy serdecznie!