WYKAZ TEMATÓW – KFS

Szanowni Państwo, Pragnę poinformować  (z pewnością Państwo  już wiecie) o możliwości skorzystania ze środków Krajowego Fundusz Szkoleniowego (KFS) na rok 2021 dla szkoleń ustawicznych dla pracowników, którzy zatrudnienie są w oparciu umowy o pracę. W czym możemy pomóc? Mikro przedsiębiorstwa mogą liczyć na 100% sfinansowania szkoleń, większe przedsiębiorstwa na 80% dofinansowania. Warunki otrzymania środków z…

Więcej

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

    Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)? Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno…

Więcej