Dyrektor

      Dyrektorem Szkoły jest Zofia Skorupska-Bilecka, która przez 10 lat prowadziła Oddział bydgoski MSBiF w Katowicach. Po zakończeniu swojej pracy w MSBiF zorganizowała Bydgoską Szkołę Bankową pragnąc dalej służyć bankom swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, darząc ogromną życzliwością wszystkich słuchaczy chcących pogłębić kwalifikacje zawodowe, tak bardzo potrzebne w warunkach rosnącej konkurencji.   Wykładowca –…

Więcej

Statut Szkoły

STATUT BYDGOSKIEJ SZKOŁY BANKOWEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w Bydgoszczy POSTANOWIENIA OGÓLNE   Placówka nosi nazwę: Bydgoska Szkoła Bankowa – Placówka Kształcenia Ustawicznego zwana w dalszej części Statutu: „Placówka”. Siedziba Zarządu Placówki: Bydgoszcz Działalność szkoleniową prowadzi w Bydgoskiej Szkole Bankowej – Placówce Kształcenia Ustawicznego w Bydgoszczy, ul. Szubińska 32 (Hotel „IKAR”). Placówka prowadzi kształcenie ustawiczne dla…

Więcej

O nas

Bydgoska Szkoła Bankowa powstała 15 października 2003 r. Najczęściej organizowano szkolenia: Kurs kasjera złotowo-walutowego Rozpoznawanie autentyczności polskich i zagranicznych znaków pieniężnych Cykl dewizowy Analizy kredytowej Bezpieczeństwo banku Marketing, obsługa klienta Zarządzanie ryzykiem Dla instytucji pozabankowych przeprowadzone szkolenia dotyczyły takich tematów jak: Nowoczesny sprzedawca Nowoczesne techniki sprzedaży Kurs profesjonalnych sekretarek (asystentek) Integracja z UE – przygotowanie…

Więcej

Cel i założenia programowe

CEL I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE   Cel działalności: organizacja i przeprowadzanie szkoleń z zakresu bankowości, finansów i ubezpieczeń; organizacja i przeprowadzanie szkoleń na zlecenia Banków i instytucji pozabankowych na miejscu wskazanym przez klienta; organizacja konferencji, sympozjów na zlecenie banków i instytucji finansowych; usługi konsultingowo-doradcze; Założenia programowe Szkoły: Szkoła zakłada szeroka współpracę z wykładowcami w oparciu o:…

Więcej