Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować  (z pewnością Państwo  już wiecie) o możliwości skorzystania ze środków Krajowego Fundusz Szkoleniowego (KFS) na rok 2021 dla szkoleń ustawicznych dla pracowników, którzy zatrudnienie są w oparciu umowy o pracę.

W czym możemy pomóc?

Mikro przedsiębiorstwa mogą liczyć na 100% sfinansowania szkoleń, większe przedsiębiorstwa na 80% dofinansowania.
Warunki otrzymania środków z tego funduszu spełniają wszystkie Banki Spółdzielcze oraz zatrudnieni w nich pracownicy. Szkolenie ustawiczne bowiem polega na stałym odnawianiu i doskonaleniu kwalifikacji ogólnych i zawodowych. Jest to współczesny model edukacji – „nieustające, ciągłe uczenie się przez całe życie, aż do starości”.

Wnioski należy składać w Powiatowych Urzędach Pracy w swoich miejscowościach i jak zawsze z pewnością kryterium przyznania będzie kolejność składanych wniosków!

Wnioski powinny uwzględniać Wasze potrzeby szkoleniowe dążące do doskonalenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych Waszych Pracowników.

W tym miejscu pragnę przedstawić naszą ofertę szkoleniową spełniającą w pełni warunki otrzymania dofinansowania:
 1. Studia Podyplomowe „BANKOWOŚĆ” z możliwością przystąpienia do egzaminu na tytuł zawodowy: EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA EFCB 3 E (egzamin ZBP)
 2. Studia Podyplomowe „WYCENA NIERUCHOMOŚCI”
 3. Studia Podyplomowe „ZARZĄDZANIE BANKIEM”
 4. Studia Podyplomowe „ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU”
 5. Szkolenie przygotowujące do egzaminu na EUROPEJSKI CERTYFIKAT BANKOWCA EFCB 3E (egzamin ZBP)

Pragnę również zwrócić Państwa uwagę na bardzo wartościowe szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe:

 1. Kurs dla sekretarek/asystentek Prezesa
 2. Kurs kasjera złotowo-walutowego
 3. Kurs na Kandydatów na Głównych Księgowych I, II, III sesja
 4. Ochrona danych osobowych (RODO)
 5. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  Spełnienie obowiązkowych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy dla pracowników i kadry kierowniczej. Wymóg ten wynika z art. 52 ustawy. Oferowane szkolenie jest certyfikowane i spełnia wymogi ustawy.
 6. Udzielanie kredytów hipotecznych
  (egzamin TEST 50 PYT. JEDNOKROTNEGO WYBORU zgodnie z wymogami w art. 53 ust. 3 Ustawy z dn. 23.03.2017 o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami)

Informujemy, że możemy przygotować szkolenie (każde) odpowiadające potrzebom Banków. Nasze szkolenia odbywają się zdalnie, w aplikacji MS Teams, w domenie bsb.bydgoszcz.pl (również Studia Podyplomowe).

Jesteśmy Bankową Szkoła znaną na polskim rynku szkoleniowym. Pracujemy z powodzeniem już 18 lat. Podchodzimy do szkoleń poważnie i profesjonalnie. Nasze ceny są umiarkowane,
a motto nasze, którym posługujemy się od początku działalności i które zapewnia nam powodzenie brzmi: „Edukacja na wysokim poziomie” i jesteśmy mu wierni.
Dlatego też jestem pewna, że wybierając naszą Szkołę do współpracy będą Państwo zadowoleni, a Wasi Pracownicy wzbogaceni o wiedzę niezbędną w ich pracy zawodowej.

ŻYCZĘ POWODZENIA W POZYSKIWANIU FUNDUSZY
Wszystkim ślę serdeczne pozdrowienia!

 Zofia Skorupska-Bilecka
Dyrektor