Bydgoska Szkoła Bankowa w Bydgoszczy zaprasza Banki do korzystania ze szkoleń organizowanych z różnych okazji, np:

 • spotkań integracyjnych z pracownikami
 • spotkań z członkami Rad Nadzorczych
 • spotkań z klientami banku

Dysponujemy szeroką gamą przygotowanych tematów szkoleniowych, które możemy w zależności od wyboru Banku przedstawić. Są to szkolenia jedno względnie dwudniowe, zależnie od potrzeb banku.

Poniżej przykładowe tematy szkoleń:

 1. Aktywna sprzedaż produktów bankowych
 2. Doradca bankowy klienta instytucjonalnego
 3. Etyka w pracy bankowca
 4. Klient – jako wartość dla banku, którą należy zarządzać
 5. Nowe formy wewnętrznej i zewnętrznej przestępczości
 6. Ochrona danych osobowych ( dla pracowników bezpośredniej obsługi klienta)
 7. Praktyczny marketing bankowy
 8. Profesjonalna obsługa klienta
 9. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w bankach
 10.  Rola pracownika banku w generowaniu zysku
SZKOLENIA PRZEPROWADZAJĄ ZNANI WYKŁADOWCY,
WIELOLETNI WSPÓŁPRACOWNICY BYDGOSKIEJ SZKOŁY BANKOWEJ, PRAKTYCY BANKOWI.
PRZYJMUJEMY RÓWNIEŻ SUGESTIE PAŃSTWA, CO DO TEMATÓW.
OPRACUJEMY PROGRAMY NA ŻYCZENIE.
 MIEJSCE SZKOLEŃ WG DYSPOZYCJI BANKU.
CENY NEGOCJOWANE