Dyrektorem Szkoły jest Zofia Skorupska-Bilecka, która przez 10 lat prowadziła Oddział bydgoski MSBiF w Katowicach. Po zakończeniu swojej pracy w MSBiF zorganizowała Bydgoską Szkołę Bankową pragnąc dalej służyć bankom swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, darząc ogromną życzliwością wszystkich słuchaczy chcących pogłębić kwalifikacje zawodowe, tak bardzo potrzebne w warunkach rosnącej konkurencji.

 

Wykładowca – specjalista w zakresie:

  • marketingu bankowego
  • aktywnej sprzedaży produktów bankowych
  • nowoczesnych technik sprzedaży
  • warsztatów dla sekretarek/asystentek
  • system ocen pracowniczych