ORGANIZACJA KONFERENCJI, SYMPOZJÓW:
  • na tematy własne lub zlecone
  • szkoła organizuje konferencje na tematy dotyczące zmian w przepisach prawnych banków oraz innych podmiotów gospodarczych
  • konferencje, sympozja odbywają się w  atrakcyjnych miejscach (hotele, ośrodki wypoczynkowe na terenie całej polski)
  • udział biorą wybitni wykładowcy szkół bankowych, praktycy bankowi