Organizacja konferencji, sympozjów

ORGANIZACJA KONFERENCJI, SYMPOZJÓW: na tematy własne lub zlecone szkoła organizuje konferencje na tematy dotyczące zmian w przepisach prawnych banków oraz innych podmiotów gospodarczych konferencje, sympozja odbywają się w  atrakcyjnych miejscach (hotele, ośrodki wypoczynkowe na terenie całej polski) udział biorą wybitni wykładowcy szkół bankowych, praktycy bankowi

Więcej