Wszystkie szkolenia w ofercie szkoleniowej oraz szkolenia zlecone mogą być realizowane na miejscu w Banku, w lokalizacji wskazanej przez Zleceniodawcę dla grup min. 10 os. (względnie mniej). Miejsce szkolenia, termin oraz cena każdorazowo będą uzgadniane z Państwem!

Formularz zgłoszenia:    

FORMULARZ ZGŁOSZENIA