SZKOLENIA KRÓTKOTERMINOWE
Dla grup bankowych cena, terminy, miejsca – do negocjacji

ANALIZA KREDYTOWA

L.P. Temat Termin Wykładowca Miejsce szkolenia
1. Kredyt konsumencki po zmianach Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. 11.09.17 r. A.Kaźmierska Bydgoszcz
2. Ocena wniosków kredytowych małych
i średnich firm.
18-19.09.17 C. Buła Bydgoszcz
3. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych (analiza wniosków inwestycyjnych). 07-08.09.17 A.Kaźmierska Bydgoszcz
4. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorców na pełnej sprawozdawczości finansowej pod kątem oceny ryzyka kredytowego. 20-21.09.17 A. Paradysz Bydgoszcz

BEZPIECZEŃSTWO BANKU
Szkolenia z naboru indywidualnego oraz dla grup bankowych cena, terminy – DO NEGOCJACJI

L.P.

Temat Termin Wykładowca Miejsce szkolenia

1.

Profilaktyka zwalczania przestępstw prania pieniędzy w bankach.

09.09.17

M. Dydyszko

M. Tarkowski

Bydgoszcz
w Bankach
na zlecenie

2.

Aktualne zagrożenia Banków i systemu bankowego przestępczością.

16.09.17

M. Dydyszko

W Bankach
na zlecenie

3.

Napady na banki aktualna skala zjawiska, formy i metody działania sprawców, zasady postepowania pracowników banku w przypadku napadu, możliwości skutecznych działań profilaktycznych.

23.09.17

M. Dydyszko

W Bankach
na zlecenie

4.

Ustawa o Ochronie Danych Osobowych
z uwzględnieniem nowelizacji – praktyczne aspekty funkcjonowania w wybranych jednostkach organizacyjnych.

30.09.17

M. Dydyszko

Bydgoszcz

5.

Fałszerstwa dokumentów, analiza ich autentyczności. Identyfikacja podpisów jako analiza autentyczności dokumentów.

13-14.09.17 E.Buduj

Bydgoszcz

6.

Przestępczość w sferze bankowości elektronicznej – przestępstwa kartowe.

02.09.17

M. Dydyszko

Bydgoszcz

7.

Przestępstwa wyłudzeń kredytów bankowych.

29.09.17

M. Dydyszko

W Bankach
na zlecenie

SZKOLENIA DLA RAD NADZORCZYCH
dla grup bankowych – ceny i terminy NEGOCJOWANE
Szkolenia wyjazdowe dla Rad Nadzorczych w miejscu i czasie ustalonym z Bankiem

L.P.

Temat Termin Wykładowca Miejsce szkolenia

1.

Funkcje nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej
w
Banku Spółdzielczym w teorii i praktyce oraz wdrożenie zasad ładu korporacyjnego.

15.09.17

Cz. Kosturek

Bydgoszcz
na zaproszenie
Banku

wyjazdowe

2.

UDZIAŁ RADY NADZORCZEJ BANKU  w budowaniu strategii Banku, a także w zarządzaniu aktywami i pasywami Banku,
z uwzględnieniem działań mających na celu efektywne kształtowanie „rachunku zysków i strat”.

19.09.17

Mec. M. Tarkowski

Bydgoszcz
na zaproszenie
Banku

wyjazdowe

3.

ZASADY REALIZACJI KOMPETENCJI RADY NADZORCZEJ Banku Spółdzielczego w zakresie sprawowania funkcji kontroli i nadzoru.

29.09.17

Mec. M. Tarkowski

Bydgoszcz
na zaproszenie
Banku

wyjazdowe

4.

Funkcjonowanie banków spółdzielczych w świetle najnowszych zmian prawnych w polskim systemie bankowym.

08.09.17

A. Janik

Bydgoszcz
na zaproszenie
Banku

wyjazdowe

5.

Rola Rady Nadzorczej w systemie organów statutowych BS.

27.09.17

Mec. M. Tarkowski

Bydgoszcz
na zaproszenie
Banku

6.

Rola Rady Nadzorczej w systemie zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym.

20.09.17 Mec. M. Tarkowski

Bydgoszcz
na zaproszenie
Banku

wyjazdowe

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Dla grup bankowych – ceny negocjowane

L.P.

Temat Termin Wykładowca Miejsce szkolenia

1.

FATCA – problematyka wdrażania.

07.09.17

Mec. E. Czarnecka

Bydgoszcz

2.

Kurs sekretarek/asystentek z archiwizacją dokumentów.

11-12.09.17

E. Borodij
Z. Skorupska-Bilecka
M. Andler

Bydgoszcz

3.

Archiwizacja dokumentów w Banku.

21.09.17 Specjalista Archiwów Państwowych

Bydgoszcz

KSIĘGOWOŚĆ BANKOWA

L.P. Temat Termin Wykładowca

Miejsce szkolenia

1. SZKOLENIE DLA  KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH – warsztaty szkoleniowe.

16-17.10.2017
I SESJA

Biegły Rewident

Bydgoszcz

KONTROLA WEWNĘTRZNA

L.P.

Temat Termin Wykładowca

Miejsce szkolenia

1.

Ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów oraz zmian Rekomendacji H.

27.09.17

R.Błaszak

Bydgoszcz

 

SPRZEDAŻ, MARKETING, OBSŁUGA KLIENTA

Dla grup bankowych cena, terminy – do NEGOCJACJI

L.P.

Temat Termin Wykładowca

Miejsce szkolenia

1.

Ocena opłacalności i efektywności produktów bankowych.

18-19.09.17

A. Ziółkowski,
E. Syrewicz
Z. Skorupska-Bilecka

Bydgoszcz

2.

Aktywna sprzedaż produktów bankowych – warsztaty szkoleniowe
(sprzedaż, jej fazy, konkurencja – uzyskiwanie przewagi, komunikacja z klientem – sposoby nawiązywania kontaktu, współpraca z klientem, budowanie trwałych stosunków z klientem, CRM, cechy profesjonalnego sprzedawcy, etyka i kultura osobista pracownika Banku)

21-22.09.17

Z. Skorupska-Bilecka

Bydgoszcz względnie
na zaproszenie
Banku

3.

 

POK – PRACOWNIK OBSŁUGI KLIENTA
(warsztaty szkoleniowe):

  • Aktywna sprzedaż produktów
  • Profesjonalna obsługa Klienta
  • Obsługa kasowa klienta

13-14.09.17

Z. Skorupska-Bilecka
M. Klatka
D. Kościelak

Bydgoszcz
względnie
na zaproszenie Banków

4.

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA – warsztaty szkoleniowe

25-26.09.17

Z. Skorupska-Bilecka
Marek Klatka

Bydgoszcz
względnie
na zaproszenie Banków

5.

Klient kapitałem Banku (Studium klienta, współpraca z klientem, komunikacja, budowanie trwałych więzów, opłacalność klienta dla Banku)

07-08.09.17

Z. Skorupska-Bilecka

Bydgoszcz względnie
na zaproszenie Banków

OPERACJE BANKOWE
Dla grup bankowych cena, terminy – do negocjacji

L.P.

Temat

Termin

Wykładowca

Miejsce szkolenia

1.

KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO

15-16.09.17

Eksperci
z rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych

Bydgoszcz
na zaproszenie
w Banku