ANALIZA KREDYTOWA
Dla grup bankowych cena, terminy, miejsca – do negocjacji

L.P. Temat Termin Wykładowca Miejsce szkolenia
1. Kredyt konsumencki po zmianach Kodeksu Cywilnego i Ustawy o kredycie konsumenckim. 11.09.17 r. A.Kaźmierska Bydgoszcz
2. Ocena wniosków kredytowych małych
i średnich firm.
18-19.09.17 C. Buła Bydgoszcz
3. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych (analiza wniosków inwestycyjnych). 07-08.09.17 A.Kaźmierska Bydgoszcz
4. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorców na pełnej sprawozdawczości finansowej pod kątem oceny ryzyka kredytowego. 20-21.09.17 A. Paradysz Bydgoszcz

BEZPIECZEŃSTWO BANKU
Szkolenia z naboru indywidualnego oraz dla grup bankowych cena, terminy – DO NEGOCJACJI

L.P. Temat Termin Wykładowca Miejsce szkolenia
1. Profilaktyka zwalczania przestępstw prania pieniędzy w bankach. 09.09.17 M. Dydyszko

M. Tarkowski

Bydgoszcz
w Bankach
na zlecenie
2. Aktualne zagrożenia Banków i systemu bankowego przestępczością. 16.09.17 M. Dydyszko W Bankach
na zlecenie
3. Napady na banki aktualna skala zjawiska, formy i metody działania sprawców, zasady postepowania pracowników banku w przypadku napadu, możliwości skutecznych działań profilaktycznych. 23.09.17 M. Dydyszko W Bankach
na zlecenie
4. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych
z uwzględnieniem nowelizacji – praktyczne aspekty funkcjonowania w wybranych jednostkach organizacyjnych.
30.09.17 M. Dydyszko Bydgoszcz
5. Fałszerstwa dokumentów, analiza ich autentyczności. Identyfikacja podpisów jako analiza autentyczności dokumentów. 13-14.09.17 E.Buduj Bydgoszcz
6. Przestępczość w sferze bankowości elektronicznej – przestępstwa kartowe. 02.09.17 M. Dydyszko Bydgoszcz
7. Przestępstwa wyłudzeń kredytów bankowych. 29.09.17 M. Dydyszko W Bankach
na zlecenie

SZKOLENIA DLA RAD NADZORCZYCH
dla grup bankowych – ceny i terminy NEGOCJOWANE
Szkolenia wyjazdowe dla Rad Nadzorczych w miejscu i czasie ustalonym z Bankiem

L.P. Temat Termin Wykładowca Miejsce szkolenia
1. Funkcje nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej
w
Banku Spółdzielczym w teorii i praktyce oraz wdrożenie zasad ładu korporacyjnego.
15.09.17 Cz. Kosturek Bydgoszcz
na zaproszenie
Banku
wyjazdowe
2. UDZIAŁ RADY NADZORCZEJ BANKU  w budowaniu strategii Banku, a także w zarządzaniu aktywami i pasywami Banku,
z uwzględnieniem działań mających na celu efektywne kształtowanie „rachunku zysków i strat”.
19.09.17 Mec. M. Tarkowski Bydgoszcz
na zaproszenie
Banku
wyjazdowe
3. ZASADY REALIZACJI KOMPETENCJI RADY NADZORCZEJ Banku Spółdzielczego w zakresie sprawowania funkcji kontroli i nadzoru. 29.09.17 Mec. M. Tarkowski Bydgoszcz
na zaproszenie
Banku
wyjazdowe
4. Funkcjonowanie banków spółdzielczych w świetle najnowszych zmian prawnych w polskim systemie bankowym. 08.09.17 A. Janik Bydgoszcz
na zaproszenie
Banku
wyjazdowe
5. Rola Rady Nadzorczej w systemie organów statutowych BS. 27.09.17 Mec. M. Tarkowski Bydgoszcz
na zaproszenie
Banku
6. Rola Rady Nadzorczej w systemie zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym. 20.09.17 Mec. M. Tarkowski Bydgoszcz
na zaproszenie
Banku
wyjazdowe

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Dla grup bankowych – ceny negocjowane

L.P. Temat Termin Wykładowca Miejsce szkolenia
1. FATCA – problematyka wdrażania. 07.09.17 Mec. E. Czarnecka Bydgoszcz
2. Kurs sekretarek/asystentek z archiwizacją dokumentów. 11-12.09.17 E. Borodij
Z. Skorupska-Bilecka
M. Andler
Bydgoszcz
3. Archiwizacja dokumentów w Banku. 21.09.17 Specjalista Archiwów Państwowych Bydgoszcz

KSIĘGOWOŚĆ BANKOWA

L.P. Temat Termin Wykładowca Miejsce szkolenia
1. SZKOLENIE DLA  KANDYDATÓW NA GŁÓWNYCH KSIĘGOWYCH – warsztaty szkoleniowe. 16-17.10.2017
I SESJA
Biegły Rewident Bydgoszcz

KONTROLA WEWNĘTRZNA

L.P. Temat Termin Wykładowca Miejsce szkolenia
1. Ocena mechanizmów kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów oraz zmian Rekomendacji H. 27.09.17 R.Błaszak Bydgoszcz

 

SPRZEDAŻ, MARKETING, OBSŁUGA KLIENTA

Dla grup bankowych cena, terminy – do NEGOCJACJI

L.P. Temat Termin Wykładowca Miejsce szkolenia
1. Ocena opłacalności i efektywności produktów bankowych. 18-19.09.17 A. Ziółkowski,
E. Syrewicz
Z. Skorupska-Bilecka
Bydgoszcz
2. Aktywna sprzedaż produktów bankowych – warsztaty szkoleniowe
(sprzedaż, jej fazy, konkurencja – uzyskiwanie przewagi, komunikacja z klientem – sposoby nawiązywania kontaktu, współpraca z klientem, budowanie trwałych stosunków z klientem, CRM, cechy profesjonalnego sprzedawcy, etyka i kultura osobista pracownika Banku)
21-22.09.17 Z. Skorupska-Bilecka Bydgoszcz względnie
na zaproszenie
Banku
3.  

POK – PRACOWNIK OBSŁUGI KLIENTA
(warsztaty szkoleniowe):

  • Aktywna sprzedaż produktów
  • Profesjonalna obsługa Klienta
  • Obsługa kasowa klienta
13-14.09.17 Z. Skorupska-Bilecka
M. Klatka
D. Kościelak
Bydgoszcz
względnie
na zaproszenie Banków
4. PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA – warsztaty szkoleniowe 25-26.09.17 Z. Skorupska-Bilecka
Marek Klatka
Bydgoszcz
względnie
na zaproszenie Banków
5. Klient kapitałem Banku (Studium klienta, współpraca z klientem, komunikacja, budowanie trwałych więzów, opłacalność klienta dla Banku) 07-08.09.17 Z. Skorupska-Bilecka Bydgoszcz względnie
na zaproszenie Banków

OPERACJE BANKOWE
Dla grup bankowych cena, terminy – do negocjacji

L.P. Temat Termin Wykładowca Miejsce szkolenia
1. KURS KASJERA ZŁOTOWO-WALUTOWEGO 15-16.09.17 Eksperci
z rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych
Bydgoszcz
na zaproszenie
w Banku